ស្អាតៗណាស់! ស្ដាតបាល់ទាត់ទាំង៨ របស់កាតារង់ចាំទទួល World Cup 2022 (រូបភាព)

កាតា៖ នៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខប្រទេសកាតានិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺ World Cup ២០២២។...