តោះមកស្គាល់ បង្អែម ដែលមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅជុំវិញពិភពលោក

ក្រោយពីបរិភោគអាហាររួចរាល់ ជាធម្មតាគេតែងតែកុម្ម៉ង់បង្អែមមកទុកញុំាលាងមាត់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបង្អែមនោះមានតម្លៃ៩លានដុល្លារ តើអ្នកហ៊ានចំណាយទេ? តោះមកដឹងពីបង្អែមខាងក្រោមទាំងនេះដែលសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោក៖

១. Strawberries Arnaud

តម្លៃ៖ ៩.៨៥លានដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

1 91

២. Diamond Fruitcake

តម្លៃ៖ ១.៧២លានដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

2

៣. The Absurdity Sundae

តម្លៃ៖ ៦០០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

3

៤. The Lindeth Howe Country House Hotel Chocolate Pudding

តម្លៃ៖ ៣៤០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

4

៥. Frrrozen Haute Chocolate Ice Cream Sundae

តម្លៃ៖ ២៥០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

5

៦. Krispy Kreme’s Luxe Doughnut

តម្លៃ៖ ១៦៨៥ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

6

៧. The Golden Phoenix Cupcake

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

7

៨. Golden Opulence Sundae

តម្លៃ៖ ១០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

8

៩. Beyond Gourmet Jelly Beans

តម្លៃ៖ ៥០០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

9

១០. La Madeline au Truffle

តម្លៃ៖ ២៥០ដុល្លារសហរដ្ធអាមេរិក

10

ប្រភព ៖ បរទេស

ប្រែសម្រួល៖ SreyNoch Long