ចម្លែកណាស់! អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ យំចេញជាគ្រួសថ្មពណ៌សតូចៗចំនួន ៣០ដុំ ក្នុងមួយថ្ងៃ

1

អស់រយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំមកហើយ ដែល លោកស្រី ឡូរ៉ា ត្រូវរស់នៅជាមួយបាតុភូតនៃការយំគ្រួសពណ៌សដែលគ្មានអ្នកណាអាចពន្យល់បាន។

លោកស្រី ឡូរ៉ា ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ នៅទីក្រុងលីន ប្រទេសប្រេស៊ីល មានជំងឺចម្លែកដែលធ្វើឱ្យនាងយំចេញគ្រួសសជំនួសឱ្យទឹកភ្នែក។

2

ប្រភេទ "ទឹកភ្នែក" ចម្លែកនេះ មានពណ៌ស ដំបូងក្រាស់ និងទន់ នៅលើភ្នែក បន្ទាប់មកវាពិបាកនៅពេលនាងព្យាយាមដកវាចេញ។ នៅទីបំផុតទឹកភ្នែករបស់នាងប្រែទៅជាថ្មពណ៌សស្អាត។

3

4

រឿងនេះកើតឡើងចំពោះ ឡូរ៉ា រៀងរាល់ពីរបីសប្តាហ៍។ ជាមធ្យមនាងយកថ្មតូចៗចំនួន ៣០ដុំក្នុងមួយថ្ងៃពីភ្នែករបស់នាង។ ប្រសិនបើទុកចោលយូរពួកគេស្ងួត និងរឹង ធ្វើឱ្យខូចភ្នែក។

លោកស្រី ឡូរ៉ា បានរកឃើញជំងឺចម្លែករបស់នាងនៅអាយុ ១៥ឆ្នាំ នៅពេលនោះភ្នែករបស់នាងចាប់ផ្តើមលេចចេញនូវវត្ថុពណ៌សប្លែកៗ។ នាងបានស្នើសុំម្តាយរបស់នាងឱ្យយកវាចេញពីភ្នែក ប៉ុន្តែថ្មពណ៌សនៅតែបន្តរីកចម្រើន។

5

រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាង ឡូរ៉ា មិនទាន់រកឃើញវិធីព្យាបាលទេ។ គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីមូលហេតុនៃជំងឺចម្លែកនោះទេ។

6

បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកគ្រូ ឡូរ៉ា កំពុងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ាលហ្គុនម៉ាលវែស នៃមន្ទីរពេទ្យអូលហូស ប្រទេសប្រេស៊ីល វេជ្ជបណ្ឌិតនេះបាននិយាយថា៖ “នៅក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្រវេជ្ជសាស្ត្រមិនដែលមានករណីយំចេញគ្រួសបែបនេះទេ។ ដែលបំណែកថ្មនោះបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយអាចពន្យល់បានថា វាជាបាតុភូតប្រតិកម្មគីមីចំលែកមួយចំនួន៕