ពិតជាគួរឲ្យបារម្ភណាស់! តួលេខអ្នកស្លាប់កាន់តែច្រើន រហូតដល់ ១១នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីជាង ៦០០នាក់ ចំណែកករណីជាសះស្បើយក៏ច្រើនដែរ ជាង ១០០០នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន ៦១៦នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៥នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺមានចំនួន ១,០៦៩នាក់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅផ្ទះ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ១១នាក់។

Cambodia Inside Thumnail 2021 06 04

រហូតមកដល់ពេលនេះ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ៣៤,២៤៤នាក់, អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ២៧,១៤៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ចំនួន ២៦៣នាក់៕

Image_2021 06 06_12 08 27