ស្លា.ប់ក៏ច្រើន ឆ្លងក៏ច្រើន! ថ្ងៃទី០២ មិថុនានេះ អ្នកឆ្លងថ្មី ៧៥០នាក់ និងស្លា.ប់ ១០នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៥០នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៣៤នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦៥៣នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ១០នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧១៦ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣៤ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ៣១,៤៦០ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ២៤,០៤២ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២៣០នាក់

Photo_2021 06 02_11 50 06