តោះស៊ែទាំងអស់គ្នា ! មិនមែនផ្ទុះតែភ្នំពេញទេ ប្រកាសមិ្សលមិញជិត ៧០០នាក់ ចេញពី ៦ ខេត្តនេះឆ្លងច្រើនជាងគេ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី ០១ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ៦១៦ នាក់ ដែលជាទិន្នន័យថ្ងៃទី ៣១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងនោះដែរ ខេត្តចំនួន ៦ នេះ បានរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងយ៉ាងច្រើន ក្នុងរយៈពេលត្រឹម ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយនេះ។

2

ខេត្តទាំង ៦ ដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងតួលេខដែលច្រើនជាងគេ មាន ៖

១. ខេត្តព្រែវែង រកឃើញអ្នកឆ្លង ៦៥នាក់

២. ខេត្តតាកែវ រកឃើញអ្នកឆ្លង ៥០នាក់

​៣.ប៉ៃលិន រកឃើញអ្នកឆ្លង ៤២ នាក់ឧ

៤.ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រកឃើញអ្នកឆ្លង ៣៩ នាក់

៥. ខេត្តកំពង់ចាម រកឃើញអ្នកឆ្លង ៣១នាក់

៦. ខេត្តស្វាយរៀង រកឃើញអ្នកឆ្លង  ១៧នាក់