មនុស្សចាស់-ក្មេង ចំនួន ៣៣នាក់ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅចុះយកសំណាក

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា មនុស្សចាស់-ក្មេង សរុបចំនួន ៣៣នាក់ ស្ថិតនៅទីតាំងភូមិមានជ័យ១ និង ភូមិមានជ័យ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅ ពិនិត្យយកសំណាក។

ក្រុមគ្រូពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅ បានចុះពិនិត្យយកសំណាក អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ និង ប្រយោល សរុបចំនួន ៣៣នាក់ ចំពោះលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល ៧៥ម៉ោង ហើយអាជ្ញាធរ និង សមត្ថកិច្ច បានធ្វើការហុំព័ន្ធទីតាំង ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈ១៤ថ្ងៃ។ សូមចូល អនុវត្ត វិធានការការពារ ៣កុំ ៣ការពារ។

1

2

3

4

5

6

7

ប្រភពៈ សាលាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ