ស្លាប់ ០៦នាក់ទៀត! រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦១៦នាក់ បន្ថែមទៀត ខណះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៧៥៣នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦១៦នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៣១នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៥៨៥នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៥នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៨៥ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣១ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ៣០,៧១០នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ២៣,៣៨៩នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប៖ ២២០នាក់

Photo_2021 06 01_11 32 08