មានស្គាល់អត់! បញ្ជីឈ្មោះមនុស្ស ៤៣នាក់ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីបន្ថែមទៀត

(ស្វាយរៀង)៖ តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានរកឃើញ និងបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៣នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

Cambodia Inside Thumnail 2021 05 29

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមជម្រាបជូន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាៈ យោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៣នាក់ (ស្រី ៣៨នាក់) ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង មានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

1

2