តើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ោងសកល GMT ដែរឬទេ? (មានវីដេអូ)

(បរទេស)៖ ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់ ឬចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ោង GMT ច្រើននៅឡើយទេ ខណៈស្ដង់ដាកំណត់ពេលវេលាជាសកលដ៏សំខាន់នេះ ត្រូវបានអន្តរជាតិឯកភាពគ្នាយកមកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមានទីតាំងគោលច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ឱ្យប្រទេសនីមួយៗបូកដកចំនួនម៉ោងរៀងៗខ្លួន តាមរយៈចំនួនល្វែងម៉ោងនៅផែនទីពិភពលោក។

បើចង់ដឹងកាន់ច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

01

02

03

04

05

06

វីដេអូ Facebook ៖ https://fb.watch/5Q49i2kEXy/