មានស្គាល់ខ្លះអត់ កើនឡើងច្រើន! បញ្ជីឈ្មោះ និងប្រវត្តិប៉ះពាល់របស់មនុស្ស ៧៤នាក់ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង រកឃើញថ្មីបន្ថែមទៀត

(ស្វាយរៀង)៖ តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានរកឃើញថ្មីបន្ថែមទៀត និងបង្ហាញឈ្មោះអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៤នាក់ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមជម្រាបជូន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាៈ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកន្លងមក បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៦៥៧នាក់ (ស្រី ៣៤៥នាក់), ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៩នាក់ (ស្រី ១៤៩នាក់), ករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន ២៨២នាក់ (ស្រី ១៩៤នាក់) និងករណីស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ (ស្រី ០២នាក់)។

យោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៤នាក់ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង មានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

1

2

3

4

5