មានស្គាល់អត់អ្នកខេត្តស្វាយរៀង! មនុស្សចំនួន ៣៣នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្ត បានរកឃើញមានជំងឺកូវីដ-១៩ (២៦.០៥.២០២១)

(ស្វាយរៀង)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកន្លងមកបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥៨៣នាក់ (ស្រី ៣១១នាក់), ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៩នាក់ (ស្រី ១៤៩នាក់), ករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន ២០៨នាក់ (ស្រី ១៦០នាក់) និងករណីស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ (ស្រី ០២នាក់)។

យោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវី៥-១៩ ចំនួន ៣៣នាក់ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដែលបានរាយនាម និងប្រវត្តិដំណើរប៉ះពាល់ ដូចខាងក្រោម ៖

01

02