អ្នកកំពង់ឆ្នាំងមើលបន្តិចក្រែងស្គាល់! បុគ្គលចំនួន ១៤នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលអាជ្ញាធរខេត្តរកឃើញមានជំងឺកូវីដ-១៩

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញប្រកាសព័ត៌មាន បន្តរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះមានក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ០៣នាក់ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ០៤នាក់ និងស្រុកទឹកផុស ៧នាក់។

កំពង់ឆ្នាំង២

នៅក្នុងលិខិតប្រកាសព័ត៌មានខាងលើនោះដែរ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានជម្រាបជូនសាធារណជន និងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឱ្យបានជ្រាបថា៖ ករណីឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង “ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ” ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់បន្ថែម ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

Image_2021 05 26_13 38 56