ថ្ងៃនេះស្លា.ប់៧នាក់ទៀតហើយ! ថ្ងៃទី២៦ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦៦០នាក់ ជាសះស្បើយ ៧៥០នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦៦០នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ៣៤នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៧៥០នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៧នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦២៦ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ៣៤ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២៦,៩៨៩ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៩,៧៧២ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៩០នាក់

01