អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវដី-១៩ ចំនួន ៧៧នាក់ ក្នុងនោះអ្នកមកពីខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន ៦៤នាក់

(កំពង់ចាម)៖ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានបន្តរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៧នាក់ ក្នុងនោះជាកម្មការិនីរោងចក្រនៅស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៨នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៣នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន ៦៤នាក់។

កំពង់ចាម

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកំពង់ចាម បងប្អូនកម្មការីនីរោងចក្រក្នុងស្រុកជើងព្រៃ ស្រុកបាធាយ ស្រុកចំការលើ ស្រុកព្រៃឈរ និងសាធារណៈជនទាំងអស់ អំពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧៧នាក់ ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

1

2

3