ថ្ងៃនេះស្លា.ប់ ៤នាក់! ថ្ងៃទី២៥ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៦៨នាក់ ជាសះស្បើយ ៦៦៣នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៦៨នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ២៨នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦៥៨នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៤នាក់។

Cambodia Inside Thumnail 2021 05 24

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៦៨ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៨ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២៦,៣២៩ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៩,០២២ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៨៣នាក់

Fn 2021 05 25 11 35 31 0