អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់បន្ថែមទៀត និងជាសះសើ្បយចំនួន ៧នាក់

(បាត់ដំបង)៖ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់ក្នុងនោះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ចំនួន ៧នាក់ និងជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំនួន ៩នាក់ និងករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៧នាក់ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម ៖

1

2

3