អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង បន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២នាក់ និងប្រវត្តិដំណើរប៉ះពាល់

(ស្វាយរៀង)៖ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការបន្តរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២នាក់ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

Cambodia Inside Thumnail 2021 05 24

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថាៈ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកន្លងមក បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ៥២៩នាក់ (ស្រី២៧៦នាក់), ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៥៩នាក់ (ស្រី ១៤៤នាក់) ករណីកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន ១៦៤នាក់ (ស្រី ១៣០នាក់) និងករណីស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ (ស្រី ០២នាក់)។

យោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២នាក់ មានរាយនាម និងប្រវត្តិដំណើរប៉ះពាល់ ដូចខាងក្រោម ៖

1

2