ថ្ងៃនេះស្លា.ប់ ៣នាក់! ថ្ងៃទី២៤ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៥៦នាក់ ជាសះស្បើយ ៦៥៨នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥៦នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦៥៨នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៣នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៤០ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៦ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២៥,៧៦១ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៨,៣៥៩ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៧៩នាក់

Image_2021 05 24_11 55 57