កើនឡើងខ្លាំងម៉េស! មិ្សលមិញ ០៨នាក់ ថ្ងៃនេះស្រាប់តែកើនទៅដល់ ២៦៧នាក់ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ រកឃើញវិជ្ជមានកូ.វី.ដ-១៩ថ្មីបន្ថែមទៀត

(ព្រះសីហនុ)៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូ.វី.ដ-១៩ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូ.វី.ដ-១៩ ចំនួន ២៦៧នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។

ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង ២៦៧នាក់ រួមមាន៖ ជាកម្មកររោងចក្រ អាជីវករ និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ រាយនាមដូចខាងក្រោម៖

01

02

03

04

05

06

07

08