កើនឡើងច្រើន! ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ១៨នាក់ រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ និងជាសះសើ្បយចំនួន ០២នាក់

(បាត់ដំបង)៖ តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ឧសភា និងជាសះស្បើយ ០២នាក់។

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង សូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តបាត់ដំបង បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់

ក្នុងនោះ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ចំនួន ០៨នាក់ និងជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំនួន ៧នាក់ និងបានព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2