អ្នកតាកែវប្រុងប្រយ័ត្ន! អភិបាលខេត្ត សម្រេចពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះ បុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល និងកំណត់ទឹកបា្រក់ដែលត្រូវពិន័យ

(តាកែវ)៖ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម អ៊ូច ភា អភិបាលខេត្តតាកែវ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការពិន័យអន្តរកាណ៍ចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្តាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តតាកែវ របស់រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ។

រដ្ឋបាលខេត្ត បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់កម្រិតទឹកប្រាក់សម្រាប់ ការពិន័យអន្តរការណ៍តាមវិធានការរដ្ឋបាលនីមួយៗ ចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពដោយចេតនា នូវវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ របស់ខេត្តតាកែវ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេច ដូចខាងក្រោម៖

1

3

2