ស្លា.ប់ ៣នាក់! ថ្ងៃទី១៩ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៩៣នាក់ ជាសះស្បើយ ៦១២នាក់

ស្លា.ប់៣នាក់! ថ្ងៃទី១៩ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៩៣នាក់ ជាសះស្បើយ ៦១២នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៩៣នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ០១នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៦១២នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៣នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៖

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៩២ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២៣,២៨២ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៤,៩៥៥ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៥៩នាក់

Image_2021 05 19_11 36 59