រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩លើប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

(កំពង់ចាម)៖ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកបាធាយ ២២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១០នាក់(ពលករមកពីថៃ ០៥នាក់) និងស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សូមជម្រាបជូន ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកបាធាយ ស្រុកជើងព្រៃ និងស្រុកកំពង់សៀម បងប្អូនកម្មការីនីរោងចក្រចក្រខាងលីនតុន(ខាមបូឌា) រោងចក្រ ជួហួយ ហ៊្វូតរវែ ក្នុងស្រុកជើងព្រៃ និងរោងចក្រមេតថេក(ខេមបូឌា)ខប លីមីតធីត ក្នុងស្រុកកំពង់សៀម បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងសាធារណៈជនទាំងអស់ អំពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៥នាក់ ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

1

2