រៀងច្រើនបន្តិច! អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់

(កំពង់ស្ពឺ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានជូនដំណឹងពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៨នាក់បន្ថែមទៀត គិតត្រឹម ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ សូមបងប្អូនដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយ បុគ្គលខាងលើ សូមដាក់ខ្លួនអោយនៅដាច់ដោយឡែក និង ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ ដើម្បីយកសំណាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក។

អ្នកទាំង ៣៨នាក់ខាងលើ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4