រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៤៥នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ១៣៣៧នាក់ (១៨.០៥.២១)

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៤៥នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះឆ្លងក្រៅសហគមន៍ ០១នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ១៣៣៧នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និង អ្នកស្លា.ប់ ០២នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ករណីឆ្លងថ្មីសហគមន៍ ៣៤៥ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១ នាក់

- អ្នកឆ្លងសរុប = ២២៨៨៩ នាក់

- អ្នកជាសះស្បើយ = ១៤៣៤៣ នាក់

- អ្នកស្លា.ប់ = ១៥៦ នាក់

12