កើតច្រើនទៀតហើយ! គិតត្រឹមម៉ោង ៦ល្ងាច ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភានេះ អាជ្ញាធរស្រុកបាទី រកឃើញអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៩នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត

(តាកែវ)៖ រដ្ឋបាលស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៩នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត គិតត្រឹមម៉ោង ១៨.០០នាទី នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។

បុគ្គលទាំង ៥៩នាក់ ដែលអាជ្ញាធរស្រុកបាទី រកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩នោះ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2

3