ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចំនួន ៣៨នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត រកឃើញមានជំងឺកូវីដ-១៩

(កំពង់ស្ពឺ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ហើយសូមបងប្អូនដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬប្រយោលជាមួយ បុគ្គលខាងក្រោម សូមដាក់ខ្លួនអោយនៅដាច់ដោយឡែក និង ទាក់ទងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ ដើម្បីយកសំណាក់ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក។

បុគ្គលទាំង ៣៨នាក់ ដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖

1

2

3

4