ស្លា.ប់៤នាក់! ថ្ងៃទី១៧ ឧសភានេះ អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៦០នាក់ ជាសះស្បើយ ៨៨៦នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៦០នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ០៤នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៨៨៦នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៥៦ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤ នាក់

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២២,៥៤៤ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ១៣,០០៦ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៥៤នាក់

Photo_2021 05 17_11 37 09