ថ្ងៃនេះ ថៃរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ជិត ១០,០០០នាក់ នៅក្នុងនោះអ្នកទោសកើតច្រើនជាងគេ

(បាងកក)៖ តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Nation នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះជាលើកដំបូងបំផុតហើយសម្រាប់ប្រទេសថៃ ដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៩,៦៣៥នាក់ ក្នុងរយៈពេលតែ ២៤ម៉ោង ដោយមាន ៦,៨៥៣នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីៗទាំងនេះ គឺត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីពន្ធនាគារមួយចំនួន៕

1

2

3

4