ឆ្លងច្រើនណាស់ ! អាជ្ញាធរស្រុកបាទី រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត

ខេត្តតាកែវ៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលស្រុកបាទី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីករណីរកឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩បន្ថែមទៀត រដ្ឋបាលស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ សូមជម្រាបជូន ដល់សាធារណជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកមានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់(ស្រី ៣៩នាក់) ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

1

2

3