រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥០នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ១៣៨០នាក់ (១៦.០៥.២១)

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥០នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះឆ្លងក្រៅសហគមន៍ ០៩នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ១,៣៨០នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និង អ្នកស្លា.ប់ ០៣នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៥០ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៩ នាក់

- អ្នកឆ្លងសរុប = ២២,១៨៧ នាក់

- អ្នកជាសះស្បើយ = ១២,១២០ នាក់

- អ្នកស្លា.ប់ = ១៥០ នាក់

184331327_3609832759122237_6542518656243053591_n