ថ្ងៃនេះជាសះស្បើយច្រើន! និងមិនមានអ្នកស្លា.ប់! ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៣៥នាក់ ជាសះស្បើយ ៨៧៣នាក់ (១៥.០៥.២១)

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣៣៥នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះឆ្លងក្រៅសហគមន៍ ០៧នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៨៧៣នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងគ្មានអ្នកស្លា.ប់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣២៨ នាក់

- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់

- អ្នកឆ្លងសរុប = ២១,៨៣៤ នាក់

- អ្នកជាសះស្បើយ = ១០,៧៤០ នាក់

- អ្នកស្លា.ប់ = ១៤៧ នាក់

Photo_2021 05 15_11 51 12