ចូលរួមអបអរ! នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ បានទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ទី២លាន

(ភ្នំពេញ)៖ រកឃើញមនុស្សទី២លាន ដែលបានទៅនារីដ៏ស្រស់ស្អាត ឈ្មោះ ទិត ចិន្តា អាយុ ២៣ឆ្នាំ ជាកម្មការរិនីរោងចក្រ ដែលនឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួនទឹកប្រាក់ ១០លានរៀល។

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះដែរ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចលើការចាក់វ៉ាក់សាំង បានរកឃើញមនុស្សទី ២លាន ដែលបានារីមា្នក់ឈ្មោះ ទិត ចិន្តា អាយុ ២៣ឆ្នាំ ជាកម្មការរិនីរោងចក្រដែលនឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួនទឹកប្រាក់១០លានរៀលទៀត ពីលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចលើការចាក់វ៉ាក់សាំង។

សូមបញ្ជាក់ថាៈ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដែលម្ជុលទី១បានទៅ ហ៊ុន ម៉ាណែត។ ថ្ងៃ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ យើងបានរកឃើញមនុស្សទី១លានដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានទៅឈ្មោះ ប៉ាន់ សុវណ្ណរិទ្ធិ ដែលទទួលបានរង្វាន់១០លានរៀលផងដែរ។

1

Cambodia Inside Thumnail 2021 05 14

2

3

ប្រភពពីៈ ទទក