ខេត្តបាត់ដំបង បន្តវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល ១៤ថ្ងៃទៀត ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

(បាត់ដំបង)៖ ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបន្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្តទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង។

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង រដ្ឋបាលខេត្ត គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្ត សូមដាក់ចេញនូវវិធានការជាបណ្តោះអាសន្ន ដូចខាងក្រោម៖ (សូមបងប្អូនមើលក្នុងលិខិតសម្រេច)

1

2

3