កើនខ្លាំងឡើងៗ! ស្លា.ប់ ៣២នាក់ និង ៤៨៨៧នាក់ទៀត រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅប្រទេស

ប្រទេសថៃ៖ គិតត្រឹម ២៤ម៉ោងនេះ ចំនួនអ្នកស្លា.ប់រហូតដល់ ៣២នាក់ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបនៃនាក់ស្លា.ប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសថៃ កើនដល់ ៥១៨ករណី និង អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ៤,៨៨៧នាក់ ដែលនាំអោយអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ ៩៣,៧៩២នាក់។ នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសថៃ បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

Image_2021 05 13_15 32 31

ប្រភព : Bangkok Post