ឥណ្ឌា អនុម័តឲ្យប្រើថ្នាំ Itolizumab ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងមិនឲ្យវិវត្តន៍ទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ

ឥណ្ឌា៖ ឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមឲ្យប្រើថ្នាំ Itolizumab សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងមិនឲ្យវិវត្តន៍ទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ថ្នាំផ្សះមួយប្រភេទនេះ មានឈ្មោះ ថាអ៊ីតូលីហ្ស៊ូម៉ាប (itolizumab)។ នេះបើយោងតាមចេញផ្សាយ គេហទំព័រប្រទេសអូម៉ង់ (Oman observer) នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

1

2

ការរកឃើញនេះ គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសគុយបា ដែលបានអភិវឌ្ឍថ្នាំ itolizumab នេះឡើង និងបានលើកឡើងថា ការប្រើថ្នាំ itolizumab បានទាន់ពេលវេលា រួមផ្សំនឹងការព្យាបាលតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវ ពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាក និងរារាំងកុំអោយជំងឺកូវីដ-១៩ វិវត្តន៍ទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ៕

3

4

Novel Coronavirus 2019 NCoV Pcr Diagnostics Kit. This Is RT PCR Kit To Detect Presence Of 2019 NCoV Or Covid19 Virus In Clinical Specimens. In Vitro Diagnostic Test Based On Real Time PCR Technology