ស្លា.ប់ច្រើនទៀត! ថ្ងៃនេះ ស្លា.ប់ ៥នាក់ទៀត អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៨០នាក់ ជាសះស្បើយ ៣៥០នាក់ (១១.០៥.២១)

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៨០នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះ ឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ចំនួន ១០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៣៥០នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកស្លា.ប់ ចំនួន ០៥នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប៖ ២០,២២៣ នាក់

- ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ៖ ៨,១៧០ នាក់

- ចំនួនអ្នកស្លា.ប់សរុប៖ ១៣១នាក់

1 (2)