ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ក្នុងតំបន់ក្រហម ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន ទៅអាជ្ញាធរ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវេងស្រេង បានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឱ្យមានដំណោះស្រាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង់ថ្លៃផ្ទះជួល អំឡុងពេលតំបន់ពួកគេត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ក្រហម ធ្វើឱ្យពលរដ្ឋខ្លះបាត់បង់ការងារ និងខ្លះទៀតមិនមានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ៕

1

2

3

4

ប្រភពពីៈ វីអូឌីខ្មែរ