អាជ្ញាធរខេត្តតាកែវ រកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៣នាក់បន្ថែមទៀត

ខេត្តតាកែវ៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ សូមជម្រាប ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណៈជនទាំងអស់ អោយបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីត-១៩ នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ២៣នាក់។

អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំង ២៣នាក់ គឺជាអាជីវករ កម្មករ និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

1

2