អាជ្ញាធរខេត្ត បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់ និងប្រវត្តិដំណើរ

ខេត្តកំពង់ចាម៖ តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៦នាក់៖ រកឃើញតាមលទ្ធផលបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ ចំនួន ០៥នាក់ (នៅស្រុកចំការលើ ០៤នាក់ និងស្រុកកំពង់សៀម ០១នាក់) និង លទ្ធផលតេស្តរហ័សកូវីដ-១៩ ចំនួន ១១នាក់ (នៅស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់, កងមាស០២នាក់ និងស្រុកបាធាយ០៧នាក់) ព្រមទាំងករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

អ្នកទាំង១៦នាក់ ដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម បានរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖ (សូមបងប្អូនមើលក្នុងលិខិតប្រកាសព័ត៌មាន)

1

2

3