ធ្វើសំណាកអ្នកស.ង្ស័យ ៣០៣នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូឌឺន៥ រកឃើញមានវិជ្ជមានចំនួន…

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្តេចតេជោ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩ រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិ សុខភាពសាធារណ: និងក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រ.ឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ បូករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ បានចុះយកសំណាកអ្នកដែលស.ង្ស័យនៅទីតាំង៖

មជ្ឃមណ្ឌល ម៉ូឌឺន ៥ សរុបបានចំនួន ៣០៣នាក់ ក្នុងនោះមានវិជ្ជមាន ២២នាក់ ។

1

2

កិច្ចខិតខំនេះ ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់បងប្រុស ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ និងបងស្រី ពេជ ចន្ទមុន្នី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ៕

3

4

5

6

7

ប្រភពពីៈ TYDA គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ