ដល់ករ! មានអ្នកលក់ដូរ អ្នកកត់ឆ្នោត អ្នកចុះទូក និងកូនសិស្ស ក្នុងចំណោម ៦នាក់ រកឃើញកើតជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តកំពត៖ នៅយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តកំពត សូមជម្រាបជូនសាធារណជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពត ឲ្យបានជ្រាបថាៈ ករណីឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះ ខេត្តកំពត បានរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៦នាក់ ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រី ឯម បូផ្ផា បានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ក្នុងពេលទៅចូលរួមស.ពប្តីរបស់គាត់ នៅភូមិដើមចារ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងលិច ស្រុកកំង់ត្រាច មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖ (សូមបងប្អូនមើលក្នុងលិខិត)

1

4

3

2