តោះមកមើលតិច! អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុ បង្ហាញឈ្មោះអ្នកទើបរកឃើញជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ។ ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង ១៥នាក់ រួមមាន៖ អាជីវករ និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ រាយនាមដូចខាងក្រោម៖

Image_2021 05 08_19 17 43