ប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកខេត្តតាកែវ៖ អាជ្ញាធរ ពង្រឹងការអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ច ពាក់ម៉ាស់ និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

ខេត្តតាកែវ៖ នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព។

ខេត្តតាកែវ ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ តម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់ និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព។

ដើម្បីធានាអាយុជីវិត សុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលខេត្ត សូមជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តដូចតទៅ៖ (សូមមើលក្នុងលិខិត)

Image_2021 05 07_19 25 30