មើលបន្តិចបើមិនចង់អស់លុយ! អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាម តម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនត្រូវ?

ខេត្តកំពង់ចាម៖ សេចក្តីសម្រេចរបស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០-កុម្ភៈ នៅភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ចាម។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ ២១៣ សខល ចុះថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព និងយោងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម និងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយទៀត រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម សូមធ្វើការណែនាំដល់លោកប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាព រដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក លោក-លោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាព និងលោក-លោកស្រីមេឃុំ-ចៅសង្កាត់ ដូចខាងក្រោម៖ (សូមមើលក្នុងលិខិតណែនាំ)

1

2