ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៥៨នាក់ ជាសះស្បើយ ៤១នាក់ និងស្លា.ប់ (គ្មាន)

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥៨នាក់ បន្ថែមទៀត ក្នុងនោះឆ្លងក្រៅសហគមន៍ ០១នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន ៤១នាក់ បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ និងគ្មានអ្នកស្លា.ប់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

- អ្នកឆ្លងសរុប = ១៨,១៧៩នាក់

- អ្នកជាសះស្បើយ = ៦,៨៨៤នាក់

- អ្នកស្លា.ប់ = ១១៤នាក់

Image_2021 05 07_11 39 43