រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ កំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” ហើយ (មានផែនទីតំបន់)

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្រ្តខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយកំណត់ជា «តំបន់ក្រហម» តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង»។

Image_2021 05 07_09 36 43

«តំបន់ក្រហម» និង «តំបន់លឿងទុំ» ជាភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣ និងប្រការ៤ នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ។ ដោយឡែក «តំបន់លឿង» មិនស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្របិទខ្ទប់ ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៥ នៃសេចក្តីសម្រេចនេះ៕

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមបងប្អូនអាននូវសេចក្តីសម្រេច ដូចខាងក្រោម៖

01

02

03

04

05

06

07

08

09