ទុក្ខជាន់ទុក្ខ! កូវីដមិនទាន់ចប់ផងឥឡូវ​មកជួបគ្រោះធម្មជាតិទៀត…

យប់មិញ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះNa Roth បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យអាណិតជាខ្លាំង ដោយសារតែស័ង្កសីរបស់ផ្ទះគាត់ត្រូវបានខ្យល់បោកបក់ចេញពីដំបូលផ្ទះ មកទើលថ្នល់ នេះជាការរៀបរាប់របស់គាត់ មានទុក្ខធំហើយ ចេញពីធ្វើការមកផ្ទះស្រាប់តែឃើញដំបូលស័ង្កសីយ៉ាងធំនៅលើថ្នល់ ខ្ញុំក៏បានសួរអ្នកជិតខាងថាដំបូលផ្ទះអ្នកណាហោះធ្លាក់មកដោយមិន

ដឹងថាជាដំបូលផ្ទះខ្លួនឯងនេាះទេ លុះដល់ពេលចូលក្នុងផ្ទះបានដឹងថាជាដំបូលផ្ទះខ្លួនឯងស្លុតចិត្ត កូវីតរកលុយមិនបានផងចឹងមានតែយកមេឃធ្វើដំបូលហើយ សង្ឃឹមថាលែងមានភ្លៀងចុះចាំមានលុយធ្វើហើយចាំភ្លៀងបើមិនចឹងទេមានតែគេងហាលភ្លៀងហើយ ឱខ្យល់អើយធ្វើបាបខ្ញុំហើយមហាវេទនា៕

17

16

15

14

13

12

11

10

09

07

08

06

05

04

03

02

01