ស្បថ! ដឹងតែលែងហ៊ានប្រើទូរស័ព្ទពេលសាកថ្ម(មានវីដេអូ)

សព្វថ្ងៃនេះមនុស្សយើងគ្រាប់គ្នាគឹសុទ្ធតែមានទូរស័ព្ទដៃរាងខ្លួន លើសពីនេះទូរស័ព្ទឥឡូវគឺសុទ្ធសឹងតែជា Smart Phone ដែលអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្នាលេងកម្មវិធីបានជាច្រើន ដូចជាYoutube និង Facebook ជាដើម។ ការលេងបណ្ដេញសង្គមទាំងនេះធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទយើងគ្រប់គ្នាវាងាយនិងអស់ថ្មលឿន ដែលត្រូវធ្វើការសាកថ្មឡើងវិញ។

1

ការសាកថ្មបណ្ដើរ និងលេងបណ្ដើរនេះវាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ជារឿយៗដល់អ្នកដែលប្រើវាអំឡុងពេលសាកនេះ។ តើការសាកថ្មបណ្ដើរលេងបណ្ដើរវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖